Raise a Hero

Alla hjärtans dag är en strålande uppfinning! Och visst får vi argument som att vi borde visa vår kärlek VARJE DAG, vara snäll mot mor och far inte bara på morsdag och fars dag, uppmärksamma förtryck av kvinnor inte bara på kvinnodagen etc – men världen är ju så full av saker som händer, att jag är övertygad om att temadagar är strålande för att ge ny inspiration, påminna lite om aktuell fråga och kanske ge lite nya verktyg att kunna praktisera det även resten av året!

I våra förskolor och på den nyöppnade primärskolan i Burkina Faso har vi nu sammanlagt 168 barn. Nu denna fantastiska alla hjärtans dag vill vi på Yennenga Progress bjuda in till vårt projekt Raise a Hero! Först till kvarn!

Alla barn har rätt till utbildning enligt Barn-konventionen. Utbildning förändrar radikalt förutsättningarna i livet. Det är hos de allra minsta barnen som vi grundlägger inlärningsförmåga, goda värderingar, miljöhänsyn, demokratiskt tänkande och så vidare! Det är en fantastisk möjlighet och du kan vara med!

Du har chansen att följa ett barn, från förskola och uppåt, i ett av världens fattigaste länder, Burkina Faso. De flesta föräldrarna till barnen är självhushållande bönder och har själva inte möjlighet att betala hela kostnaden för vad barnens skolgång faktiskt kostar. Det är därför din insats är värdefull och så nödvändig.

För ditt bidrag på 200 kr i månaden får barnet gå i en bra skola med väl utvecklad pedagogik med barnets behov i centrum. En undervisning som fokuserar på barnens kreativitet och lust att lära.  Barnet får det skolmaterial det behöver, ett ordentligt lagat mål mat varje dag och färsk frukt. Och så borstar de tänderna varje dag efter maten! Skolan arbetar ständigt med att ta tillvara föräldrarnas engagemang. Vi genomför projekt i och runt skolorna, som kommer hela samhället till godo. Du får här möjlighet att vara med i en spännande process, konkret genom att följa en liten hjälte – ett specifikt barn – hela skolgången och sedan hur länge du vill ;-)

För 200 kr i månaden byggs framtiden.   

Anmäl dig via info@yennengaprogress.se så skickar vi ”Raise a hero-startmaterial” och hjälteskapet är i gång! Du kommer som Action Hero också att tipsas om olika sätt att komma närmare verksamheten. Du kan dessutom engagera dig och dina vänner i specifika projekt runt skolan när du vill det! Det blir alla hjärtans dag hela året runt!

Raise a hero and be one !

QUALITIES OF A HERO : Fortitude

Fortitude has often been styled “passive courage,” and consists in the habit of encountering danger and enduring pain with a steadfast and unbroken spirit.”

Physical strength has nothing to do with this I guess. If it is not easier to feel the inner strength if the body is strong?
I find it hard sleep … hard to relax and get into the deeeeeep sleeping mode that I so truely want to feel. Mom thinks I should go to “sleep school”. I am though a bit skeptical about that. But I guess it is true that I probably would feel mentally stronger if I slept better …
I have resumed work out. I should get going there now!
Hope it will make me sleep better. And feel stronger!
Mental strength is the alpha and omega for a superhero!

Weakness = Strength?

”Stylistically speaking, the superhero story is about the struggle between good and evil, either on the external front (as when the hero defeats a criminal organization) or in the interior (which is when the hero overcomes his own weaknesses).”

So I guess a good start is to start finding out my own weaknesses. And work on them…

That means I have to accept (that I have) them and deal with them constructively.

A wise person, a super hero in my life, Agneta Jörbeck, said that a good leader is he who knows her/himself well and understand her/his own emotions. It’s easy to see others’ shortcomings …

But to be constructive in supporting them in the right way, you havet o take a deep breath and dare to dive deep within yourself

I now begin the list of my weaknesses. And I now take a deep breath and invite you to help me fill in the gaps… Note that the rules (now created) are that you are only allowed to tell me my weakness if you also at the same time give me a good tip on how I can overcome my weakness or learn from it!

My dream…

Sometimes the evident is right before your eyes. I often talk about the importance of setting a goal, and to know what you want to achieve – and then work hard to get there.

My blog was set up when I still had not read a single blog written by someone else, several years ago … And since then you could say that mine has contained a little this and that, what ever has occurred to me.

I realize that I have a long way to go before I meet my goals with the new name. But the blog will just be about my dream …

There will be a long process I suppose. Terms, tone and shape …

But isn’t it a tantalizing dream to do everything possible to become an action hero?

The definition in Wikipedia:

(…) In the face of danger and adversity or from a position of Weakness, display courage and the goodwill for self sacrifice-that is, heroism-for Some Great good of all humanity.

Wow, only the definition totally makes me get started!

And we’re now living in a world where we see super powers very often … So I must accept that this will rather be about my desire and dream, rather than spectacular heroism.

All support and coaching is very welcome!