Press Release: WASH

World Hygiene Programme Launches on October 15, 2011

A new charity which focuses on fighting preventable disease by promoting hygiene – the most cost effective public health intervention – launches in Sydney on “Global Handwashing Day”, October 15 2011.

The World Hygiene Programme (WHP) is working to build a public health agenda led by water, sanitation and hygiene (or ‘WASH’) in developing countries, and a WASH agenda led by hygiene promotion.  Their vision is a world where preventable diseases are not the world’s leading killer of children under five years old.

Hygiene is the most cost effective way to prevent the two biggest killers of children – acute respiratory infections and diarrhoea.  Improved hygiene practices such as handwashing can reduce diarrheal illness by nearly 45 percent.  Whereas introducing clean water reduces diarrheal illness by only 21 percent.  Despite this hygiene receives only a tenth of the money that is spent on WASH.

WHP will focus a spotlight on hygiene by:

  • Lobbying decision makers to prioritise hygiene.
  • Developing free online courses in hygiene and WASH.
  • Disseminating high quality information and tools on hygiene.
  • Offering free hygiene promotion advice and direction to water charities.
  • Developing strategic partnerships with other WASH organisations to help prioritise hygiene.

Founder of the WHP, Mark Eddleston says, “Simple techniques such as handwashing can have a dramatic effect on reducing preventable disease.  It’s not enough to bring clean water and sanitation to a remote village or urban slum, you need the community to engage in improved hygiene practices in order for them to be effective.

“We’ve created the World Hygiene Programme in response to the lack of focus on hygiene. We know that through hygiene promotion we can dramatically reduce the second biggest killer of children around the world – diarrhoea.  We want to work closely with those in the development community to ensure that hygiene promotion is a part of every new water or sanitation project”.

WHP’s first project is with Dutch NGO The Water Channel to create the world’s free, first open-source online courses in WASH.  Courses will be aimed at those interested in learning about WASH and more specifically at the many charities that deliver water and sanitation projects whilst ignoring hygiene promoting.

The WHP website (http://whp.org.in/) contains a comprehensive set of resources and tools covering hygiene, handwashing, behaviour change, community-led total sanitation (CLTS), disgust, acute respiratory infections and diarrhoea.

Contact:

Mark Eddleston at World Hygiene Programme

mark.eddleston@whp.org.in

+61 (0) 410 732 012

Privé

För hundra år sedan, så var barnadödligheten i städer som Stockholm och Paris lika hög som den är i dag i de värst drabbade utvecklingsländerna. Anledningen? Bristen på rent vatten och sanitet. Kort och gott: Kiss och bajs.

Så dassens historia, toaletter och latriner är en högst relevant del av vår historia.

I somras var vi i Alvesta, där jag också gått delar av högstadiet, och tittade på just en dassutställning i stationshuset. Privé.

Där såg vi gamla dass i olika former och mer konstnärliga sådana! För stora personer och för riktigt små! Ett fantastiskt bra initiativ och så här strax efter en stor konferens om just vatten och sanitet i Stockholm, så passar det ju bra att lyfta det igen.

Om du vill rädda världen, så är investering i dass en väldigt bra början!

www.yennengaprogress.se

Kiss och bajs

Om någon man känner privat satsar på att skicka regelbundet stöd till något så kallat utvecklingsland, är det oftast de med fadderbarn i en fin liten ram hemma som berättar om sitt engagemang och sin insats.

Det är jättebra.

Något som gör oändlig skillnad i dessa utvecklingsländer men som jag aldrig hört någon ”faddra” till är toaletter. Trots att avföring är något som berör ALLA – tro’t eller ej! – så är det något som inte riktigt blir ett diskussionsämne runt matbordet så att säga. Inget som människor glatt säger på coctailfesten ”jag delar helst med mig till byggande av latriner så att folk slipper få diarée i onödan på grund av bristande sanitet.”

Barnadödligheten i Stockholm, London och Paris var på 1800-talet i samma storleksordning som många av de värst drabbade u-länderna idag. Stigande inkomster får inte bukt på problemen. Det måste fattas politiska beslut om att prioritera vatten och sanitet.

Skillnaden från 1800-talet här är att vi då levde på varandra och ohälsan således drabbade alla och det gick inte gömma sig för det. Idag är kvarteren av rika och fattiga väl åtskilda så att de som har makten glatt kan blunda för problemen och behöver inte påminnas om det varje dag. Vid ministerbesök uppmanas dessa att inte ens besöka kåkstäderna av ”säkerhetsskäl”. Bilden av hur det ser ut behöver därför inte nå oss i vårt trygga, rena samhälle med tillräckligt med toaletter.

Med tillräckligt med rent vatten per person och tillgång till toaletter minskar barnadödligheten med 40-60 % enligt UNDP. 5000 barn om dagen dör på grund av bristande sanitet och brist på rent vatten. Under -90-talet dog lika många barn på grund av krig som på grund av diare. Det är verkligen helt sjukt. Vatten finns i världen, men den är ojämnt fördelad på grund av felaktiga politiska beslut. Dessutom är det en jämställdhetsfråga. För att ta ett exempel slutar många flickor i skolan redan tidigt i puberteten eftersom det inte finns toaletter på skolan vilket gör det omöjligt att sköta hygienen vid menstruationen. Ett annat exempel är säkerhetsfrågan om de toaletter som finns byggs så att kvinnor blir utlämnade av att ta av sig nakna på avskild plats.

Vem fattar besluten och när ska vi våga prata om kiss och bajs på en nivå som räddar liv och egentligen är enda sättet att höja levnadsstandarden och livskvalitén i världen!

Bygg en latrin! Om du inte vet vart du ska vända dig för att finansiera en sådan så hör av dig till mig!

Vecka 25
Barnet:
Könsorganen är nu utvecklade. Det är även hörseln och fostret kan nu faktiskt urskilja olika ljud. Storlek: cirka 650 g och över 30 cm lång. Fötterna är 5 cm långa.

Mamman:
Livmodern är ungefär lika stor som en fotboll. Din navel skjuter kanske ut. Har du upplevt vadkramp? Minskad blodgenomströmning, för låg kalciumhalt eller vätska kan kanske vara bovar i dramat.