Incitament för rättvis handel

Jag prenumererar på många olika nyhetsbrev. Ett av dem är “Rättvis Elektronik” och här kommer dagens inlägg därifrån som jag tänkte att fler bör ta del om. Som ni vet är konfliktmineraler något som … kräver hjälteskap att få stopp på! Våga trotsa ekonomiska makter! Och om ni inte nöjer er att få tips via mig ibland så gå in via: http://rattviselektronik.wordpress.com/

I dag publicerar Marita Ulvskog (S) och Ana Gomes (portugisisk Europaparlamentariker) en debattartikel på SvD med ett upprop för att stoppa konflikt mineral genom en lag i EU, denna lag skulle bygga på fem principer.

1. För det första bör en europeisk konfliktmineralslag, precis som i USA, bygga på regler om så kallad ”due diligence”. (Due Diligence betyder att företagen blir ansvariga för att kartlägga vart rå-material kommer ifrån och att bevisa att de inte kommer från konfliktzoner).

2. För det andra bör lagen utformas så att den stärker de riktlinjer som redan utarbetats av OECD och FN:s säkerhetsråd.

3. För det tredje kräver OECD:s riktlinjer att företagen öppet ska visa hur de arbetar med due diligence för att säkra att de inte handlar med konfliktmineral.

4. För det fjärde måste en EU-lag mot konfliktmineral inte bara vara skriven för Kongo utan för alla länder. 

5. För det femte måste lagen utformas så att ett de facto embargo av alla mineraler från till exempel Kongo undviks. 

Om både EU och USA inför lagar för att stoppa handeln blir det ett stort incitament för industrin att utveckla rättvisa alternativ. Vi på rättvis el hejar därför på initiativet. Det här borde EU ha gjort för länge sedan. Om du vill hjälpa till att få till en ändring så kan ett tips vara att skriva till några av de svenska EU-parlamentarikerna i de andra partierna. Här finns en lista på alla parlamentariker: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parlamentariker/

Idag diplomeras Botkyrka Fair Trade City!

Och jag är jätteglad!

Titt som tätt dyker det upp någon som säger typ ”sött, men det här stjälper mer än det hjälper, det enda som hjälper är frihandel”.

Saken är den att om du vill uppnå frihandel, så måste du först ta tag i att skapa förutsättningarna för att frihandeln ska kunna fungera på ett konstruktivt sätt som tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

(Jag vill här tydliggöra att följandet av de mänskliga rättigheterna inte är några konstigheter eller svårigheter, utan handlar om högst självklara saker som att inte förgifta sina arbetare, ge dem minst minimilön lagstadgad i respektive land (dvs inte härifrån!), inte ha skadligt barnarbete som gör att barnen måste avstå från skolgång och att inte straffa dem som organiserar sig. Inget konstigt alls. Och jag anser det vara en medborgerlig plikt här på jorden att göra vad som står i min makt för att inte inskränka andra människors mänskliga rättigheter.)

Tillbaka till frihandeln. Om man således förespråkar frihandel måste man alltså skapa förutsättningar för det, dvs hamna på en nivå som gör att inte ett visst land har övertag av historiska och ekonomiska skäl (det har nämligen inte med efterfrågan att göra vem som har övertaget). Den som måste börja – och den som skriker högst efter frihandel – är således den som måste börja med att ta bort sina höga tullmurar, jordbrukssubventioner osv. Det om något skapar en förvrängd världsmarknad där vi producerar mer man än vi konsumerar och inte låter andra länder tävla på samma villkor.

Detta till skillnad från Rättvis handel som bara kräver de mest grundläggande mänskliga rättigheterna för producenterna! Och ibland behövs lite extra push, precis som vi titt som tätt diskuterar i Sverige hur vi ska stödja småföretagare, med sänkta arbetsgivaravgifter osv, för att vi behöver fler småföretag… 

Asien kom i gång just för att de under en övergångsperiod skyddade sina marknader. Europa och USA är superbra på att skydda sina.

Och de som är emot Rättvis handel för att det skulle bromsa den tekniska utvecklingen har blandat ihop det hela med de skatteskyddade investeringszoner som testades under en period främst i Asien, där de därmed superbilliga produkterna pga av superbillig arbetskraft, och därmed inte behövde göra några som helst investeringar i mer effektiva produktionsmetoder.

Fair Trade handlar om att stötta småföretagande, stötta små entreprenörer och producenter. Stötta en bredd och en tillväxt i länder som definitivt behöver det, med produkter vi definitivt inte vill vara utan på vår marknad (kaffe och choklad till exempel och upp åt tusen andra sådana produkter!) Fair Trade handlar om att göra det på schyssta villkor. Det handlar om att acceptera att vi betalar för varan som ibland annars producentera betalar med sina liv.

Jag är stolt över att Botkyrka har blivit Fair Trade City. Jag är stolt över alla som engagerat sig för att göra det möjligt. Jag är stolt över alla konsumenter som gör medvetna val. Även omedvetna val är val…

Rättvis handel är inga konstigheter, det är bara vanligt sunt förnuft och den mest grundläggande form av empati och ansvar för sina medmänniskor.

Botkyrka Fair Trade City

Grattis Botkyrka!

Nu är det klart att vi, Botkyrka, har blivit certifierade Fair Trade City!

Efter att från starten suttit med i styrgruppen för att ta fram underlag och handlingsplan för att Botkyrka skulle kunna certifieras, är jag superlycklig att det nu är klart; Lagom till jul!
Det har varit en fantastisk och inspirerande grupp att arbeta i, och det bästa av allt, är att detta bara är början! Det är nu det sätter igång! Planerna för 2010 är redan i full gång och vi välkomnar alla som vill vara med att delta i ett mer medvetet konsumentmönster.
Och som sagt, nu när det lackas mot jul kan klapparna få extra dimension! Ökad konsumtion av Rättvisemärkt sätter dessutom större press på de företag som inte har rättvisemärkta produkter, att också se över sin produktion och hur den påverkar det närsamhälle där produkterna produceras och inte minst de egna anställda!
Grattis och tack! Framtiden är vår gemensamma!

Fair Trade Shops första årsstämma hållen!

>

Som med så mycket vad gäller tidsuppfattning känns det som att vi öppnade butiken bara härom dagen, samtidigt som det känns som om den funnits alltid!

Men det är drygt ett år sedan vi öppnade bortarna och nu har vi äntligen hållit den första bolagsstämman, för detta AB med över 70 ägare.

Vi samlades 25-30 personer och höll en traditionell årsstämma med all vad sig bör. Dessvärre var den också traditionell i med tanke på valberedningens prioriteringar, om jag får ralijera över traditionell som önskan av en homogen, “tung” styrelse i motsats till dynamisk, heterogen, med bred kompetens.

Slutet gott, allting gott, var denna stämma en av de mer underhållande jag varit på! Bolaget är väldigt spännande, revisorn duktig och det är en fröjd att lyssna på teknikaliteterna i hans lösningar, och de närvarande ägarrepresentanterna uppvisade civilkurrage och insikt i det moderna samhällets framgångsrecept! Jag är fylld av hopp att butiken och konceptet går en ljus framtid till mötes!

Färgad av valet på söndag, oroas jag över det demokratiska underskottet. I detta fall ägarnas ointresse att delta vid beslut. Med ett EU som för många uppfattas som långt borta, kan jag ha någon typ av förståelse även om jag tycker att det är dumt att inte rösta, men i en så påtaglig verksamhet som Fair Trade Shop hade jag faktiskt förväntat mig att ägarna skulle köa för att få vara med och delta och bidra till butikens framtida utveckling!
Vi får jobba mer på det inför nästa års val!

Här sitter jag i en superfin blus jag köpt i Fair Trade Shop och är glad att en styrelse är tillsatt, jag är glad att vi har så fantastisk personal och jag är glad att etikfrågpor är högt på dagordningen i vårt samhälle!

Välkommen in och shoppa!

Röstar gör du varje dag, varje val du gör påverkar världen!

Ligger i tiden!

Det är en kommentar jag ofta får på den nyöppnade butiken. Det är possitivt och intressant i en tid då många samtidigt pratar om att solidaritet är ett “ute”-ord och att dagens ungdom inte bryr sig.

Då tror jag också att det snarare är så att vi ligger i tiden! Och att människor bryr sig är inte att ta miste på! Butiken går redan strålande och det dyker ständigt upp människor som vill hjälpa till på olika sätt!

Det är viktigt med tydliga märkningar, allmäna för alla, med oberoende kontrollanter, för att jag som konsument lätt ska kunna hitta bra varor. Och ju mer vi köper dessto större möjlighet till storskalsfördelar även för schyssta bolag, och därmed inte nödvändigt att det behöver vara mycket dyrare. Priset är dock inte riktigt en ursäkt med tanke på vad rik som fattig spenderar för att deras kläder och accessoarer ska ha ett visst märke!

Låt det bli ett rättvisemärkt-märke!

http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_470485.e24
http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_470495.e24

Artikel i Dagen av Majken Öst-Söderlund

– Jesus var ett föredöme. Han handlade. Vi måste också handla.
Stina Berge är ivrig ambassadör för Rättvis handel. Hon har precis lotsat in PMU InterLife som en av organisationerna i föreningen för Rättvisemärkt i Sverige. Engagemanget föddes redan som barn, så hon sprang runt på majsåkrarna i Zambia och jagade råttor.
Stina Berge är biståndskommunikatör hos PMU InterLife sedan i höstas. Hon kommer till vårt möte med en ovanligt stor mage till den tunna kroppen och en bibba papper under armen. Barnet i magen ska födas vilken dag som helst och dokumenten hon har under armen är från Pingst internationellt, tidigare kallad Svensk Pingstmission. Hon har strukit under alla ställen, som hon direkt tycker är knutet till att kristna har ansvar för jorden och medmänniskorna.
- Jesus var ett föredöme. Han handlade. Vi måste också handla.
Även om pingströrelsen historiskt sett har sysslat mest med andliga frågor är det inget hinder att ge sig i kast med demokratifrågor, rättvisefrågor och frågor om mänskliga rättigheter.
- Det går att både be och handla rättvist, säger Stina Berge.
Uppvuxen i Småland och Zambia
Hon är uppvuxen i Småland, men också i Zambia, dåvarande Zaire, Kongo och Burkina Faso i Västafrika. Hennes föräldrar var missionärer. När hon föddes 1977 hade hennes mamma sedan länge engagerat sig i Sackeus-handel. Hon ordnade tillsammans med andra en liten affär i missionsförsamlingen hemma i Moheda.
- Mitt engagemang i rättvisefrågor började redan när jag var barn.
Hon vill kämpa mot den nedslående statistiken, som säger att tjugo procent av världens befolkning fortfarande lever i extrem fattigdom, medan tjugo procent av världens befolkning står för åttio procent av all konsumtion.
- Det är viktigt att vi ger ekonomiskt bistånd vid krig, katastrofer och svält men när det gäller det långsiktiga arbetet måste biståndet kombineras med rättvisa handelsvillkor. För några år sedan åkte hon tillbaka till barndomens Burkina Faso och arbetade med mikrolån och hjälp till självhjälp för småföretagare. Vid hemkomsten startade hon en affär mitt emot Storkyrkan i Gamla Stan på uppdrag av en av eldsjälarna i vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige. Där säljs hantverk och varor inköpta på hantverkarnas och konstnärernas villkor, med bas i rättvisetänkandet.
Jo, Stina Berge vet att Rättvisemärkta varor bara uppgår till en procent av marknadsandelen i Sverige. Men hon talar hellre om ett markant ökat intresse för Rättvis handel.
- Vi måste börja någonstans. Att göra något konkret som att välja rättvisemärkta bananer, kaffe, juice, choklad eller marmelad är så enkelt. Det är ett val vi gör nästan varje dag.Hon försäkrar att hon arbetar för att barnet, som växer i magen, och lille Sven som redan finns i familjen alltid ska få krav- men helst rättvisemärkta bananer när det är hon själv som handlar.
- Om jag kan påverka världen med något så enkelt, så ska jag fortsätta med det.
Arbetat i många år för bistånd
Hon kallar sig själv för Diakonia-barn, eftersom hennes föräldrar arbetat många år för biståndsorganisationen. Att påverka politiker, världsbanken, Internationella Valutafonden och multi- och transnationella företagen tycker hon är otroligt viktigt. Själv skriver hon otaliga mejl för att påverka och medvetandegöra. Men hon vill samtidigt betona att varje enskild människa kan göra en insats. Det är det som är poängen med Rättvis handel.
Att så lite gjorts inom klädindustrin, är något som oroar Stina Berge. Men hon har också märkt att mejl och frågor från konsumenter har effekt.
- Företag har fått upp ögonen för att konsumenter vill ha ekologiskt odlat och rättvisemärkt. Det har blivit en viktig konkurrensfaktor.Men är inte Rättvis handel starkt förknippad med vänsterideologi?
- Jag är centerpartist och Lars Lindén som höll kursen för ambassadörerna från PMU är kristdemokrat. Rättvisefrågorna är alldeles för viktiga för att begränsas av politiska barriärer.
Majken Öst-Söderlund, Frilansjournalist
Arbetsdagen, TemaKälla: Dagen

Alla hjärtans dag


Visst är det väl härligt med en dag för att få oss att manifestera vår kärlek till varandra!

I år blir det extra lätt att verkligen få visa det ”hela vägen”! Dvs. att det inte bara är den som är dig allra närmast som får fröjdas av rosorna i buketten! Det är nämligen så att både ICA och Coop nu kan erbjuda rättvisemärkta rosor!

Då kan vi undvika det faktum vi inte gärna vill vara medvetna om vad gäller många konventionella blommor vi köper… att ett högt pris betalas av den som arbetar med blommorna…

Så inte nog med att de extra långa rosorna har odlats på hög höjd i Kenya, vilket ger bra kvalitet, alla som varit i kontakt med dina rosor på vägen till att bli din bukett lever dessutom upp till de arbetsmiljökrav och sociala villkor som rättvisemärkningen kräver!

Så glad alla hjärtans dag önskar jag till er alla, nära och långt borta! För nog måste det vara global omsorg som är kännetecknande för ALLA HJÄRTANS DAG?

Visst är det väl härligt!

http://www.rattvisemarkt.se/

Rättvis och etisk handel

Så var det rättvishandels forum i Uppsala. Vad gäller rättvisemärkta konsumtionsvaror känns det ändå som om vi är med på banan. Det är tydlig märkning och alternativen finns på i alla fall en del matvaror. Nu är det bara att övertyga konsumenterna om att välja just dessa varor och således sätta press på företagen att producera mer och fler rättvisa varor.

När det kommer till etisk handel, dvs att göra ett medvetet val med sådana produkter som förädlats i många led, blir allt mycket klurigare. Hur kontrollerar man att ALLA led är schyssta? Om det inte finns någon märkning alls, hur kan jag som konsument hålla reda på hur alla företag sköter sig – hela tiden och inte bara när de har strålkastarljuset på sig?

Att fråga i butiker och på företag hur de arbetar med etiska frågor känns mycket mer diffust än att köpa den redan rättvisa varan i hyllan. Man kan känna sig rätt liten. Men det måste göras och resultatet av konsumentmakten är mer än tydlig. Det lönar sig!

På tisdag i uppdrag granskning ska det handla om just detta, såg jag precis. Så kanske sitter vi på olika platser i landet och ser samma program och får ny skjuts i rumpan att ställa frågorna och visa att vi vet hur de ser ut på andra sidan jorden och att det faktiskt angår oss. Tummis på det!

Vecka 23
Barnet:
Bebisen kan suga på tummen och tumlar omkring ordentligt i livmodern, det finns fortfarande gott om plats. För varje dag som går ser kroppen mer proportionerlig ut. Barnet börjar se ut som en fullgången bebis, men fortfarande kan man urskilja skelett och organ genom huden. Innerörats ben har hårdnat och då hörseln blivit skarpare kan barnet särskilja olika ljud, såväl inifrån som utanför din kropp. Tänk dig hur bullrig din kropp är. Magen bubblar, hjärtat bankar och blodet forsar. Ditt barn kommer att känna igen din röst på tonläge och rytm när det föds. Prata gärna med det så mycket du kan redan nu. Då forskning visat att barnet i magen lättare uppfattar djupa manliga röster än höga kvinnliga, är det lika viktigt att pappan pratar mycket med det ofödda barnet. Det kan mycket väl hända att du får en spark till svar och du stimulerar även nervsystemets utveckling.

Storlek: cirka 28 cm lång och vikt cirka 540 g.

Mamman:
Magen putar nu ut. Vid den här tiden brukar det vara svårt att missta din graviditet för ett par extra kilon. Nu går det att känna (palpera) barnets olika delar genom bukväggen. Det kan smärta i sidan av magen, det är livmodersmuskeln som töjer sig. Smärtan bör försvinna efter vila. Nu brukar sammandragningarna (förvärkarna) bli påtagliga. De tar tag om barnet och masserar det. Det är din livmoder som arbetar och förbereder sig inför förlossningen.

Kaffesmaken…

Många gånger har jag fått kommentaren att rättvist kaffe inte smakar lika gott som orättvist kaffe. Jag måste dock meddela att detta är en kommentar som hör det förflutna till och enbart tyder på att den som uttalat detta inte hängt med på kaffefronten. Allt fler företag har allt fler rättvisa kaffesorter, med olika rostningar och bönor! Till exempel: ”Löfbergs Lila har Rättvisemärkt kaffe som passar till alla tillfällen och maskiner”, säger Anders Berglund, källarmästare på Riksdagens restaurang, och dessutom finns Classic Reco Kaffe – Arvid Nordquist, och Lindvalls och Guldrutan och så vidare!

Så spring genast och inventera kaffeförrådet både hemma och på jobbet och om ni har avtal med någon kaffemaskin – ställ krav på deras sortiment! Om du får smakkommentarer så anordna en kaffeprovsmakning! Och berätta lite extra om vad rättvisemärkt innebär.

Mer än 220 andra arbetsplatser har redan anmält sig och finns uppradade på rättvisemärkts hemsida. Där vill väl din arbetsplats också synas! Och inte minst: visst vill ni njuta av en god kopp rättvist kaffe!

”Ditt val för att skapa en bättre värld, sker inte vart fjärde år i vallokalen, utan valet sker varje dag i din livsmedelsbutik” I höstas hamnade jag i ett jippo anordnat av Chiquita. Jag och övriga som befann oss på platsen uppmanades att ta oss fram på en klättervägg. För varje meter vi lyckades klättra lovade Chiquita köpa regnskog för bevarande. Förutom att det var roligt att klättra och att jag fick en fin bananplanta gladdes jag åt att ännu ett företag tar sitt etiska ansvar, att de känner sig manade att bevisa för oss konsumenter att de är goda. De har fått kritik för att detta inte är tillräckligt och det må så vara men det är ett steg på vägen. Med konsumentmakt kan vi nå långt. Jag tycker att det är en medmänsklig plikt att ta sitt ansvar och vara gott föredöme: köp ekologiskt och rättvisemärkt! Ju fler sådana varor vi köper, desto större kommer utbudet att bli – och därmed kan vi bevara vår vackra natur, stötta ett hållbart jordbruk och värna om våra medmänniskor!

Förra året hade en 52-procentig försäljningsuppgång av Rättvisemärkta produkter! Det är ju fantastiskt! Mest såldes kaffe och bananer. Förhoppningsvis ökar försäljningen ännu mer i år eftersom det kommer allt fler varor där företagen är tydliga med hur de produceras och på så sätt hjälper oss konsumenter att påverka åt rätt håll! Nu finns ca 240 varor så leta på! Jag hoppas att ni provat vinet!

Rättvisemärkta varor i Sverige uppskattas omsätta ca 80 miljoner kronor.
Besök gärna: http://www.rattvisemarkt.se/