Hen

Funderade över Hen. Skojas mest om det i sammanhang där vi vet könet på någon, men ändå säger hen. Men det är väldigt användbart i meningar där hen gärna skriver ett “könsneutralt” ord för att inte behöva ta fullt ansvar genom att säga “jag” eller lämna över det helt genom att säga “du”. Och varför då lägga allt ansvar på “man”? Det kan ju lika väl vara en kvinna hen riktar sig till. Lika väl som heniska.

I franskan byttes begrepper Droits de l’homme – manliga rättigheter, till Droits humains – henskliga rättihgeter för att inkludera även kvinnor.

I svenskan har vi dock inte kommit lika långt, eftersom det inte finns något allmän vedertaget namn på heniska vad jag vet, utan det bygger på manligheten som norm?

Intressant med språket och vad vi egentligen säger!