Fairtrade City och milleniemålskommuner på G

Vi i Botkyrka är ju sedan ett år tillbaka diplomerade fairtrade city och att bli milleniemålskommun, tycks ligga helt i linje med vår vidareutveckling. Möjligen på mer filosofiskt plan, och jag är övertygad om att ökat internationellt engagemang ger stora möjligheter att underlätta förståelsen för vikten av fairtrade.

De båda certifieringarna går hand i hand, som SKL uttrycker det: Global utveckling sker lokalt. Att bli Milleniemålskommun kanske är en grej för vår handlingsplan för nästa år?!

Att vara milleniemålskommun innebär således att stimulera aktiviteter i kommunerna som bidrar till att uppnå milleniemålen.

-       Halvera fattigdom och hunger

-       Grundskola för alla

-       Öka jämställdhet

-       Minska barnadödligheten

-       Minska mödradödligheten

-       Stoppa spridning hiv

-       Säkerställ hållbar miljö- och klimatutveckling

-       Öka samarbetet för rättvishandel, skuldavskrivningar osv.

Och att bli milleniemålskommun går till på liknande sätt som att bli Fair Trade City:

-       Uttrycka politisk vilja att bidra

-       Göra nulägesanalys

-       Göra en kommunikationsplan

Och som jag skrev ovan så tror jag att arbete med att exempelvis förebygga spridning av hiv/aids internationellt, även får bäring i vår egen kommun, genom det man lär sig i arbetet med andra organisationer och partners i det internationella arbetet! Och det gäller förstås alla frågor vi samarbetar i, jämställdhet eller vilken fråga som helst.

Och det är många punkter som låter strålande för Botkyrkas räkning! Och hur kul som helst! Det handlar om att skapa förutsättningar, ställa etiska och sociala krav vid upphandling, anordna utbyten och vänskolor, främja lokala frivilligorganisationer, stärka invandrargruppers möjligheter, satsa på egen miljöteknik och kunskapsöverföring.

Låter som klippt och skuret för oss! ;-)

Dags att göra en internationell strategi, formulera mål för mänskliga rättigheter och demokrati, Fairtrade upphandling, hållbar utveckling vad gäller klimat/energi, samt starta kommunala partnerskap internationellt.

Konkreta åtgärder som vi får fila vidare på:

  1. Viktigt att göra ordentliga mätningar så att vi också ser resultat. Hur mycket rättvisemärkt kaffe dricks?  Så att vi kan mäta hur många ton vi ökar med!
  1. Vad har vi för policydokument för hållbarhet och etik?
  1. Uppförandekoder för etisk upphandling (med guider och checklistor för alla som jobbar med inköp i kommunen).

Det arbetas hårt med upphandlingsguider. Nu görs en ny upphandlingsguide som läggs upp på hemsidan för fairtradecity  endera dagen, till att börja med  för kaffe.

  1. Utbildning, information och internförankring.

Och saker andra kommuner uppnått och beslutat som kan inspirera oss:

  1. Allt profilmaterial ska vara fairtrade från 2010
  1. Finns kommuner som utbildat alla sina lärare från förskola till gymnasium!
  1. Etisk märkt frukt en gång i veckan, osv.
  1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra offentliga myndigheter att använda rättvisemärkta produkter.

Ministerrådet och europeiska kommissionen erkänner Fairtrade som ett av de bästa verktygen för konsekvent politik för utveckling och ett värdefullt verktyg för att uppnå milleniemålen.

Keep up the good work!

Fairtrade City – kommuner som gör skillnad

Vi i Botkyrka är en fair Trade city och det är vi stolta över! Häng på! Ett första steg är att anmäla dig till lunchen nästa onsdag!

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk handel och konsumtion. Konceptet lanserades i Sverige 2006 och i dag är 36 svenska kommuner diplomerade. Förutom att ställa krav på leverantörer av material och varor att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet, innebär kommunens engagemang också att etiskt märkta produkter finns i butiker och på arbetsplatser samt att kommunen aktivt informerar om etisk handel.

Emma Rung, projektledare på Fairtrade Sverige, berättar hur Fairtrade City gör skillnad för människor på andra sidan jordklotet och vad du kan göra för att påverka din kommun. Veronica Karlsson, fackligt engagerad inom SKTF och ordförande för styrgruppen Norrköping Fairtrade City, berättar om aktiviteter, framgångar och motgångar i arbetet för etisk konsumtion och medvetenhet i Norrköping. Hon diskuterar också idéer om hur man bryter ny mark för att få fler engagerade.

Tid: Onsdagen 20 oktober, 11.30 – 13.00

Plats: Estniska huset, restaurang Ester, Wallingatan 34, 1 tr, Stockholm

Eftersom vi i samband med föreläsningen bjuder på lunch vill vi veta hur många som kommer.

Anmäl dig senast måndag den 18 oktober till Margareta Gadefelt: margareta.gadefelt@lotcobistand.org, 08-796 28 87.
Om du är vegetarian eller har någon allergi, vänligen uppge det när du anmäler dig.

Välkommen!

Fler med stort miljöintresse joinar Alliansen i Botkyrka!

Vad roligt att jag nämns på ledarbloggen i Svd idag! Ett helt gäng miljöpartister i Botkyrka, har valt att gå över till alliansen i sitt fortsatta arbete och engagemang för miljön. En av dem råkar vara en vän och kollega, Ardavast! Vi lärde känna varandra för några år sedan då han tagit initiativet att starta en styrgrupp för att göra Botkyrka till Fair Trade City. Jag läste om det i vår lokala tidning och ringde såklart genast och sa att jag ville vara med!

Det visade sig sedan att jag var den första som anmält mig att vilja vara med! Nu är vi i Botkyrka ett Fair Trade City och jag har haft glädjen att träffa Ardavast och gänget mycket, där vi delar engagemanget för miljö och våra medmänniskor.

Så självklart är jag glad att Ardavast och de andra valt att joina alliansen i Botkyrka och jag ser fram emot många fler roliga arbetsstunder och evenemang ihop!

Välkommen!

Djungel-Jane fram till i slutet av april!

Nu kommer det att bli uppehåll eller i alla fall mycket sporadiska inlägg på denna blogg. I morgon bär det av mot Costa Rica, med djungelexpeditioner, fjärilsodling och förhoppningsvis besök hos någon Rättvis Handels -producent. Projektdiskussioner, bad och valar + kär släkt och glada vänner och så mycket SALSA vi hinner med!

Det har varit intensiva sista veckor och som resgodis lägger jag här glada bilder från diplomeringen av Botkyrka som Fair Trade City, samt Tallin-resa med Klöverdam! 

Sedan lovar jag att återkomma med resedagbok och rapporter om upplevelserna på andra sidan Atlanten!

Idag diplomeras Botkyrka Fair Trade City!

Och jag är jätteglad!

Titt som tätt dyker det upp någon som säger typ ”sött, men det här stjälper mer än det hjälper, det enda som hjälper är frihandel”.

Saken är den att om du vill uppnå frihandel, så måste du först ta tag i att skapa förutsättningarna för att frihandeln ska kunna fungera på ett konstruktivt sätt som tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

(Jag vill här tydliggöra att följandet av de mänskliga rättigheterna inte är några konstigheter eller svårigheter, utan handlar om högst självklara saker som att inte förgifta sina arbetare, ge dem minst minimilön lagstadgad i respektive land (dvs inte härifrån!), inte ha skadligt barnarbete som gör att barnen måste avstå från skolgång och att inte straffa dem som organiserar sig. Inget konstigt alls. Och jag anser det vara en medborgerlig plikt här på jorden att göra vad som står i min makt för att inte inskränka andra människors mänskliga rättigheter.)

Tillbaka till frihandeln. Om man således förespråkar frihandel måste man alltså skapa förutsättningar för det, dvs hamna på en nivå som gör att inte ett visst land har övertag av historiska och ekonomiska skäl (det har nämligen inte med efterfrågan att göra vem som har övertaget). Den som måste börja – och den som skriker högst efter frihandel – är således den som måste börja med att ta bort sina höga tullmurar, jordbrukssubventioner osv. Det om något skapar en förvrängd världsmarknad där vi producerar mer man än vi konsumerar och inte låter andra länder tävla på samma villkor.

Detta till skillnad från Rättvis handel som bara kräver de mest grundläggande mänskliga rättigheterna för producenterna! Och ibland behövs lite extra push, precis som vi titt som tätt diskuterar i Sverige hur vi ska stödja småföretagare, med sänkta arbetsgivaravgifter osv, för att vi behöver fler småföretag… 

Asien kom i gång just för att de under en övergångsperiod skyddade sina marknader. Europa och USA är superbra på att skydda sina.

Och de som är emot Rättvis handel för att det skulle bromsa den tekniska utvecklingen har blandat ihop det hela med de skatteskyddade investeringszoner som testades under en period främst i Asien, där de därmed superbilliga produkterna pga av superbillig arbetskraft, och därmed inte behövde göra några som helst investeringar i mer effektiva produktionsmetoder.

Fair Trade handlar om att stötta småföretagande, stötta små entreprenörer och producenter. Stötta en bredd och en tillväxt i länder som definitivt behöver det, med produkter vi definitivt inte vill vara utan på vår marknad (kaffe och choklad till exempel och upp åt tusen andra sådana produkter!) Fair Trade handlar om att göra det på schyssta villkor. Det handlar om att acceptera att vi betalar för varan som ibland annars producentera betalar med sina liv.

Jag är stolt över att Botkyrka har blivit Fair Trade City. Jag är stolt över alla som engagerat sig för att göra det möjligt. Jag är stolt över alla konsumenter som gör medvetna val. Även omedvetna val är val…

Rättvis handel är inga konstigheter, det är bara vanligt sunt förnuft och den mest grundläggande form av empati och ansvar för sina medmänniskor.

Botkyrka Fair Trade City

Grattis Botkyrka!

Nu är det klart att vi, Botkyrka, har blivit certifierade Fair Trade City!

Efter att från starten suttit med i styrgruppen för att ta fram underlag och handlingsplan för att Botkyrka skulle kunna certifieras, är jag superlycklig att det nu är klart; Lagom till jul!
Det har varit en fantastisk och inspirerande grupp att arbeta i, och det bästa av allt, är att detta bara är början! Det är nu det sätter igång! Planerna för 2010 är redan i full gång och vi välkomnar alla som vill vara med att delta i ett mer medvetet konsumentmönster.
Och som sagt, nu när det lackas mot jul kan klapparna få extra dimension! Ökad konsumtion av Rättvisemärkt sätter dessutom större press på de företag som inte har rättvisemärkta produkter, att också se över sin produktion och hur den påverkar det närsamhälle där produkterna produceras och inte minst de egna anställda!
Grattis och tack! Framtiden är vår gemensamma!