In i en annan värld och på sätt och vis in i min egen

Jag älskar att läsa. När jag ammade mitt första barn – och satt i timmar – slukade jag bok efter bok. Efter det har livet liksom kommit “emellan”.

Tills nu! Jag har fått en ny vän  - som dessutom förser mig med böcker! Jag älskar böcker, och känner mig barnsligt nöjd när jag går genom staden med en ny trave under armen! Och första boken slukade jag på mindre än ett dygn!

Och nu fortsätter jag. Jag har lagt dem i ordning och ser fram emot varje rad. De är som när böcker är som bäst, att de liksom känns som en bekräftelse, att jag på något konstigt sätt känner mig sedd i dem. Kanske för de tankar de förmedlar, kanske för de känslor de ger mig.

Hur det än är så får jag börja med att rekommendera den jag redan läst ut. Den har ett imponerade upplägg. Och känslan den gav mig sitter fortfarande kvar nu tre dagar efter det att jag läst ut den! Den har mycket att säga om vägen att bli en hjälte!

 

TRO!

Är idag fortfarande uppfylld av energin från Entreprenörsgalan som hölls i går kväll. Som min bordsgranne kommenterade om vad som nyss sagts på scen, att “energi” är något signifikant i en sådan här samling: eller att vi här sitter 600 med ADHD!

Kanske ligger det något i det! Tydligt var att här var en stor grupp, dedikerade, engagerade och drivna människor. och det sas många kloka och inspirerande saker.

Någon opponerade sig emot att man på scen pratade om att tydliga värderingar är viktiga för att lyckas. Han sa att han inte alls tycker att alla har värderingarna som gemensam faktor utan att det är något helt annat.

Jag tycker inte att någon i panelen lyckades svara på hans fråga, och jag tycker att han missförstått hela diskussionen. Det handlar inte om att alla entreprenörer har SAMMA värderingar och att man måste ha dessa för att lyckas. Det handlar om att man har TYDLIGA VÄRDERINGAR oavsett vilka dessa är.

Så vi skulle kunna säga: det är viktigt att sätta upp en målbild och formulera vilka krafter och vilka värderingar vi vill ska prägla vår verksamhet för att nå dit. Så tydliga värderingar är helt grundläggande för att lyckas – men var och en blir salig på sin tro!

Så you better have one!

 

Plikttrogen

Kanske lite Lutheranskt som vi är fostrade här i nord, tänkte jag att definitionen av plikttrogen är att stanna kvar och kämpa, inte ge upp även då det ser i det närmaste hopplöst ut! Att förändra inifrån, stanna kvar….

Men även om det fortfarande är lite svårt att faktiskt säga det högt (nu skriver jag !) så tror jag att det är dags för en omdefiniering. Det är inte alltid rätt att stanna kvar, att stångas och kämpa och gråta, när värdegrunden tycks spreta åt var sitt håll.

Som så klokt har sagts: ett barn gör inte vad du säger utan vad du gör.

Alltså: det bästa sättet att övertyga som omgivning måste vara att vara ett gott exempel i handling, och att lyfta fram så många goda exempel man kan. För att uppnå resultat så fort som möjligt är “plikttrogen” enligt min nya definition att hålla sig borta från energiätande människor med märklig livs/människosyn och istället lägga all energi som går på alla fantastiska hjältar vi har runt omkring oss! Ju mer plats och uppmärksamhet vi ger åt det goda och modiga människor, desto fler tillfällen får övriga att “övertygas” om att detta är the way to go!

Ibland går det inte att ta till sig teorier även då den låter klok. Man behöver SE och nästan KÄNNA på hur det funkar i verkligheten. För teorier funkar ju dessutom inte alltid i verkligheten…

Boosta alla människor med civilkurage som du ser omkring dig! Hejja på alla som hittar på coola projekt som leder samhället framåt! Om alla goda skulle få uppbackning av dem de vet egentligen håller med, skulle fler våga ställa sig upp och ta ansvar!

Gott, ger gott, ger gott, ger gott!

Man borde verkligen börja varje seminarium och konferens med en en föreläsning om forskning om empati! Idag handlade hela dagen om det och det var idel förståelse och glada tillrop och leenden även då telefoner ringde i salen, tekniken strulade eller någon behövde ut från sin plats i mitten av salen!

En utopisk stämning – som uppenbarligen kan vara verklighet!

Det var en hel dag om altruism och medkänsla med forskare som gav sina olika infallsvinklar på saken. Och många frågeställningar som diskuterats under dagen har vi också bollat fram och tillbaka i Yennenga Progress arbete och syfte. Som tex att det är skönt att vara “god” och ge och att det triggar samma centra i hjärnan som att äta gott, ha sex eller ta droger! Vilket är nice! Så då kan man vara snäll och uppnå samma stimulans! Men också att däremot att ta emot inte är lika lätt och inte alltid lika lustfyllt… Och om man då börjar skrapa på ytan av “givandet” kanske det egentligen inte ger de positiva effekter som vi egentligen menade! Det är värt att vända och vrida på!

CCARE Sweden arbetar för att bli ett nytt tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning kring altruism, medkänsla och social hållbarhet på individ-,
grupp-, verksamhets- och samhällsnivå.

Det var fantastiskt roligt att få vara med. Och här sitter jag med en lång lista på hjältar jag tänker kontakta omgående!

 

 

It is up to you and me!

Jag jobbar hemifrån idag, för att hinna vara med Sotissi. Sotissi åker tillbaka till Burkina Faso i morgon, efter två månader i Sverige. Vi har suttit och summerat. Pratat om vad han vill göra när han kommer hem igen.

Sotissi är en hjälte.

Han bad mig översätta till franska vad som står på en liten tavla jag en gång gjort till min mor. Jag hittade citatet någon stans, och gjorde en liten tavla med texten och torkade blommor. Texten sammanfattar vad Sotissi säger om livet:

”I min dröm kom jag in i en butik, bakom disken stod en ängel. Jag frågade: Vad säljer ni här? Vi har allt vad du vill, svarade ängeln i så fall svarade jag, skulle jag vilja ha fred på jorden, slut på förtryck, slut på hunger och ett hem för alla flyktingar. Vänta ett ögonblick, sa ängeln, du missförstod mig lite, vi säljer inte frukt här – bara frön.”

Passande nog sitter min lilla femåring på golvet och sjunger heal the world

What do you want to be when you grow up my little friend? – An action hero!

Googling on how to become an action hero I found this! And what is better than to start with your children!

Raising a Hero

1. Start Small

Encourage children to be a positive bystander. Encourage them to be the one to stand up and say that bullying is wrong. Encourage them to befriend the victims of wrongful acts.

2. Label them Good

Children will respond better if we praise them by saying “What a good girl/boy you are for sharing your toys!” Instead of saying “It’s good to share your toys!” These positive labels will also instill in them a good self-image.

3. Get Physical

Research shows that real-life heroes have greater physical abilities and usually have specialized training which gives them the confidence to accomplish the task. For example, those with current CPR training are more likely to perform CPR than those who have not had training in a while.

4. Give them Responsibilities

Have your child take care of the animals, help with housework and so on. This will teach them at a young age the value of responsibility.

5. Be an Example in Action and Words

Kids will start out merely copying an adults actions, but with time this will begin to become like second nature and they will respond to a crisis situation without hesitation if they have seen an adult do the same.

6. Do not Always Pay

If the only motivation is an external motivation the child will be less likely to be motivated to help others when no external reward is apparent.

7. Do not Spank

Instead of spanking or swatting try other forms of discipline and then explain why the behavior is wrong and also the consequences of the behavior. Have the child play an active role in deciding punishement. REMEMBER, as the parent the ultimate veto power to whatever punishement the child suggests lies within your hands.

8. LOVE

Children raised with love and in a loving environment are more likely to help others than those children who do not feel they are loved or worthy.

Research from http://www.usnews.com/usnews/doubleissue/heroes/raise.html